Panduan Pengiraan Kos Ternakan Ikan Tilapia

Kos Benih Contoh Pengiraan

Kadar Pelepasan Benih Darap Keluasan Kolam

– Contoh Ikan Tilapia 5 Ekor/M²

– Keluasan : 0.1ha = 1000m²( 50m X20m)

1000 X 5 =5000 Ekor

– Kos Benih – 5000 X 0.10 = Rm 5000

# 1 Ha = 2.5 Ekar

1 Ha = 10,00m²

1m = 3.28 Kaki

Harga Benih

Harga Benih

Kadar Pelepasan Benih Setiap 1m² Kolam Tanah

Kos Makanan

Fakta Penting:

Fcr

Kadar Hidup

Harga Makanan

Makanan Diperlukan

Kos Makanan

Kos Makanan

Contoh

Pelepasan Benih- 5,000 Ekor

Kadar Hidup 80%- 5,000 X 80%=4000 Ekor

Berat Saiz Pasaran 600gm – 4000×0.6 =2400kg

Berat Ikan= 2400kg

Fcr 1:1.8

Makanan Diperlukan – 2400×1.8 = 4320kg

Kos Makanan 1kg Pelet Rm 2.00= 4320 X2.00=Rm8640

# Harga Dinding – Starter 32% – Rm42 Cp Rm 38 Cagill Rm 45

(20kg) – Grower 25% – Rm39 28%-30% Rm 35 Rm 41

– Finisher 18%- Rm 35 23%-26% Rm 32 Rm 38

Kadar Pertukaran Makanan (Food Conversion Rate)

Kadar Pertukaran Makanan (Food Conversion Rate)

Makanan Sampingan

Daun Tumbuhan

– Daun Ubi ,Kangkong,Pisang, Sisa Sayuran,

Rumput Napier,Rumput Guinea,

Bijirin

– Dedak Padi, Dedak Gandum, Jagung

Ikan Baja

Lain-Lain

– Hampas Kacang Soya,Hampas Kelapa,Hampas Kacang Tanah

Kos Operasi

Kos Operasi = Kos Makan + Kos Benih

=Rm 8640 + Rm 500

= Rm 9140

### Andaian Hanya Melibatkan Kos Makan Dan Benih

Perlu Ditambah Dengan Kos Operasi Yg Lain Cth

Buruh, Minyak Dll

Hasil Pengeluaran

Peratus Kadar Hidup X Berat Ikan Seekor(Saiz Pasaran)

– 4000 Ekor X 600gm = 2400kg

Hasil Pengeluaran (Dlm Rm) – 2400kg X Rm5.00

=Rm12,000

Harga Pasaran Dan Borong

Harga Pasaran Dan Borong

Tempoh Pemeliharaan

Tempoh Pemeliharaan

Sasaran Tercapai Atau Tidak

Oleh Itu Perlu Bina 10 Kolam(0.1ha)

Pengeluaran 24 Tan

Harga Rm 5.00( 24,000×5=120,000)

Keperluan Benih 50,000 Ekor- 50,000×0.1=Rm5000

Makanan Diperlukan 4320kg –Kos 43200×2.00=86400

Kawal Kos Operasi (Rm 91400)

Maka Untung Rm 28600

Anggaran Kasar Pendapatan Sebulan 28600/5

= Rm 5720

Kenapa Tidak Tercapai

Bagaimana Untuk Mengatasi ??

Soalan 1

Pak Ali Mempunyai 5 Buah Kolam Tanah

Bersaiz 0.1ha Setiap Kolam. Beliau

Bercadang Untuk Menternak Ikan

Tilapia. Berapa Banyakkah Kos Yang

Diperlukan Untuk Membeli Benih?

Jawapan 1 :

Jumlah Benih = Keluasan Kolam(M²) X Kadar Pelepasan

= 1000m² X 5 Ekor

= 5000 Ekor

Kos Benih = Jumlah Benih X Harga Benih

= 5000 Ekor X 0.10

= Rm 500

@ Terdapat 5 Kolam Tanah Maka Rm 500×5= Rm 2500(Kos)

Jumlah Benih- 5000×5= 25000 Ekor

Soalan 2

Pak Abu Mempunyai Sebuah Kolam Bersaiz 100

Kaki Panjang Dan 40 Kaki Lebar Yang

Mempunyai Kedalaman 4 Kaki. Berapa Jumlah

Benih Tilapia Yang Diperlukan ???

Jawapan 2

Jumlah Benih = Keluasan Kolam X K.Pelepasan

= 372m² X 5

= 1860 Ekor

# # # Mencari Keluasan – 100 Kaki X 40 Kaki

1 Meter= 3.28 Kaki – 100/3.28 X 40/3.28

– 30.5 X12.2

– 372m²

S0alan 3

Pak Ali Mempunyai 2 Buah Kolam Bersaiz 0.1ha

Setiap Kolam. Beliau Melepaskan Benih Tilapia

Sebanyak 5,000 Ekor Setiap Kolam.

1) Berapa Banyakah Makanan(Pellet)

Diperlukan ?

2) Berapakah Kos Makanan Diperlukan?

Jawapan 3

Jumlah Benih – 10,000 Ekor

Kadar Hidup 80% – 10,000×80% =8000ekor

Berat Ikan- Jum.Benihx Kadar Hidupxs .Pasaran

– 10,000x 80%X 0.6

– 4800 Kg

Jumlah Makanan – Berat Ikan X Fcr(1:1.8)

– 4800kg X 1.8

– 8640 Kg

Kos Makanan – Jumlah Makananx Harga/Kg

– 8640 X Rm 2.00

– Rm 17280

Soalan 4

Pak Ali Bercadang Untuk Menternak Ikan

Tilapia. Beliau Mempunyai Sebuah Kolam Tanah Bersaiz 20 Meter Panjang Dan 10 Meter Yang Mempunyai Kedalaman 1.5 Kaki.

1) Adakah Projek Tersebut Ekonomik Dan

Berdaya Maju?

Jawapan 4

1) Kos Operasi(Kos Makan +Kos Benih)

A) Kos Benih

I) Jum. Benih – Keluasan X Kadar Pelepasan

– 200m² (20mx10m) X 5

– 1000 Ekor

Ii) Kos Benih – Jum.Benih X Harga Benih

– 1000 X 0.10

– Rm 100

B) Kos Makanan( Berat Ikan X Harga Pasaran)

I) Berat Ikan – Jumlah Ikan X Kadar Hidup

– 1000 Ekor X 80%

– 8000 Ekor

– 8000 X 0.6(Saiz Pasaran)

– 480 Kg

Makanan Diperlukan = 480kg X 1.8

= 864 Kg

Kos Makanan = Makanan Diperlukan X Harag Pellet/Kg

= 864kg X Rm 2.00

= Rm 1728

Kos Operasi= Kos Benih + Kos Makanan

= Rm100+ Rm 1728

= Rm1828

C) Hasil Pengeluran= Jum.Pengeluaranx Harga Pasaran

= 480kg X 5

= Rm 2400

D) Untung/Rugi = Hasil- Kos Operasi

= Rm 2400 – Rm 1824

= Rm 572

Tempoh Pemeliharaan 6 Bulan Rm572/6=Rm95

Projek Tidak Ekonomik-Keperluan Sendiri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WhatsApp us